ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje

Smelijevo naselje 13, 1386 Stari trg pri Ložu

tel: +386 (0) 1 7058 816, faks: + 386 (0) 1 7058 817

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , http://www.oron.si

 

 

oron logo volitve

 

 

Pravila za oglaševanje na programu ORON TV Notranjska v času volilne kampanje

  

LOKALNE VOLITVE 2018 

 

1. oktober 2018 

 

 

Volilna kampanja, mediji in oglaševalci

 

S temi pravili Zavod ORON skladno z Zakonom o volilni kampanji opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja organizatorjev volilne kampanje na programu ORON TV Notranjska.

Zavod ORON uveljavlja Pravila za oglaševanje v predvolilnem obdobju za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo dne 18. novembra 2018.

 

Oglaševanje v predvolilni kampanji lahko za plačilo naročajo politične stranke in samostojni kandidati oz. organizatorji volilnih kampanj ali pooblaščene agencije za posamezne politične stranke, kandidate oz. liste kandidatov.

 

Čas oglaševanja

 

Oglaševanje poteka v času uradne volilne kampanje od 19.10.2018 do 16.11.2018.

 

Naročila

 

Naročila sprejema Zavod ORON po elektronski ali navadni pošti. Vsako naročilo bo evidentirano z datumom in uro sprejema. Naročilo mora biti potrjeno najkasneje v treh dneh z originalno naročilnico.

 

Naročilnica mora vsebovati naslednje podatke:

  • naziv politične stranke ali samostojnega kandidata oz. organizatorja volilne kampanje
  • točen naslov naročnika
  • številka računa, ki ga politična stranka ali samostojni kandidat oz. organizator uporablja za volilno kampanjo
  • davčna številka politične stranke ali samostojnega kandidata, za katero naročnik naroča oglaševanje
  • načrt oglaševanja
  • čitljiva navedba odgovorne osebe za naročilo z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe
  • žig politične stranke
  • pooblastilo politične stranke ali organizatorja volilne kampanje v predmetu, ko je naročnik oglaševalska agencija.

 

Plačila

 

Na osnovi naročilnice bo Zavod ORON naročniku izstavil račun za dejansko realiziran obseg snemanj in predvajanj.

 

Termini oglaševanja

 

Vsa naročila bo Zavod ORON obravnaval enako.

 

Pri uvrščanju terminov oglaševanja velja, da se bodo vsa naročila, ki bodo prispela na Zavod ORON do 19. oktobra 2018, upoštevala enako. V primeru, da bosta želela dva oz. več naročnikov isti termin oglaševanja, se bo opravil žreb.

 

Pri uvrščanju terminov oglaševanja za naročila, ki bodo prispela na Zavod ORON po 19. oktobru 2018, bo Zavod ORON upošteval izključno pravilo časovnega vrstnega reda prispelih naročil.

 

Vsebinska določila

 

Oglaševanje bo potekalo skladno z Zakonom o volilni kampanji. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

 

Zavod ORON bo oglase (in obvestila), ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnil.

 

Zavod ORON bo o zavrnitvi naročila obvestil naročnika najkasneje v 24 urah po prejemu naročila, oz. po prejemu gradiva, ki naj bi ga objavil. Zavod ORON je dolžan navesti razloge za odklonitev naročila.

 

Pravila in informacije

 

Naročila za predvolilno kampanjo so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost. Zavod ORON je med kampanjo dolžan podatke posredovati le pristojnim sodiščem na njihovo izrecno zahtevo.

 

Pravila so namenjena organizatorjem volilnih kampanj in so javno objavljena na spletni strani www.oron.si.

 

Za vsa razmerja med Zavodom ORON in oglaševalci, ki jih ta pravila ne urejajo posebej ali podrobneje, veljajo splošni in prodajni pogoji Zavoda ORON.

 

 

Oblike in cenik oglaševanja:

 

·  Izdelava in predvajanje video strani na programu ORON TV Notranjska

Cena ene video strani: 29,00 € /  7 dni

Video strani se predvajajo tekom celega dneva, enako kot ostale video strani.

·  Snemanje samostojne predstavitvene TV oddaje v studiu ORON TV Notranjska

Cena: 90,00 € /  1x snemanje

Snemanje predstavitve je časovno omejeno (do 30 minut). Za vsakih nadaljnjih 5 minut snemanja predstavitve se plača 25,00 €.

·  Snemanje predstavitvene TV oddaje z voditeljem oz. voditeljico v studiu ORON TV Notranjska

Cena: 120,00 € /  1x snemanje

Snemanje predstavitve je časovno omejeno (do 30 minut). Za vsakih nadaljnjih 5 minut snemanja predstavitve se plača 25,00 €.

· Snemanje samostojne predstavitvene TV oddaje izven studia ORON TV Notranjska

Cena: 150,00 € + prevozni stroški 0,37 €/km / 1x snemanje

Snemanje predstavitve je časovno omejeno (do 30 minut). Za vsakih nadaljnjih 5 minut snemanja predstavitve se plača 25,00 €.

· Predvajanje predstavitvene oddaje na programu ORON TV Notranjska, katero je snemal Zavod ORON

Cena: 75,00 € /  1x predvajanje

· Snemanje kratkega video spota (max. 2 min.) v studiu ORON TV Notranjska

Cena: 90,00 € / 1x snemanje

Snemanje predstavitve je časovno omejeno (max. 2 minuti).

· Predvajanje kratkega video spota (max. 2 min.) na programu ORON TV Notranjska

Cena: 10,00 € / 1x predvajanje

·  Predvajanje predstavitvene TV oddaje na programu ORON TV Notranjska, katere ni snemal Zavod ORON

Cena: 120,00 € /   1x predvajanje

Predvajanje predstavitve je časovno omejeno (do 30 minut). Vsakih nadaljnjih 5 minut predvajanja predstavitve se plača 25,00 €.

· Terensko snemanje prispevkov političnih strank, kandidatov, liste kandidatov

Cena: 50,00 € / terenska ura + prevozni stroški 0,37 €/km

·  Predvajanje terenskih prispevkov političnih strank, kandidatov, liste kandidatov

Cena: 75,00 € /  1x predvajanje

·  Snemanje in predvajanje soočenja političnih strank, kandidatov, liste kandidatov na programu ORON TV Notranjska

Cena: 500,00 € / 1x soočenje

Soočenje je časovno omejeno (do 60 minut) in se dvakrat predvaja na programu ORON TV Notranjska. V njem lahko sodeluje največ en predstavnik posamezne politične stranke. Stroške soočenja si razdelijo tiste politične stranke, kandidati, liste kandidatov, ki se soočijo.

 

 

 

Vse politične stranke, samostojni kandidati, liste kandidatov imajo možnost do večkratnega predvajanja predstavitve na programu ORON TV Notranjska.

 

 

Vse cene so v EUR brez davka na dodano vrednost.

 

 

 

Stari trg pri Ložu, 1.10.2018                          Zavod ORON

                                                                  Janez Sterle, gl. in odg. urednik