Zavod ORON je izdajatelj televizijskega programa, ki ima poseben pomen za informiranje in izobraževanje javnosti na Notranjskem. Programske vsebine razširjamo 24 ur na dan preko kabelskega sistema INATEL (HD in SD) na širšem območju Notranjske regije ter v omrežjih T-2 (HD in SD) in SiOL TV (SD) po celotni Sloveniji. Smo partnerji bruseljske televizije Europarl.tv in člani mednarodne medijske mreže Danube Media Network, v kateri sodelujejo mediji iz 14-ih držav Podonavske regije z več kot 200 milijoni prebivalcev.


GZS Inovacije 2014Na naši televiziji vsakodnevno ustvarjamo izviren in komunikativen televizijski program z aktualnimi vestmi, sporočili ter informativnimi in izobraževalnimi TV oddajami. Programske vsebine so opredeljene kot vzgojno-izobraževalni program in imajo trajnejšo vrednost za dvigovanje izobrazbene ravni prebivalstva. Pri informiranju javnosti vsakodnevno sodelujemo z državnimi institucijami, gospodarskimi družbami, nevladnimi organizacijami, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi ter z zainteresirano civilno družbo. Na ta način zagotavljamo redno in objektivno ter uravnoteženo predstavljanje delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov.