1     3     4

 

Operacija: Skupaj za kreativno in ustvarjalno otroštvo (Kreativno-ustvarjalni)

Za večje vključevanje ranljivih skupin (s poudarkom na mladih) bodo izvedene predvsem naslednje aktivnosti:


• Nabava nove tehnološke opreme in izvedba medijskih krožkov na OŠ Rakek. Sodelujoči otroci v medijskih krožkih bodo v celotnem procesu TV odda sodelovali pri vseh nalogah (snemanje, organizacij, vodenje, poročanje, asistenca, montaža) in si na ta način pridobili nova znanja in kompetence. Pripravili bodo 12 magazinskih polurnih TV oddaj, v katerih bodo predstavili zanimive poklice, potenciale nadaljnjega izobraževanja in druge aktualne zadeve iz šolskega in širšega okoliša Notranjske. Usposobljeni bodo tudi mentorji, ki bodo lahko po zaključku projekta nadaljevali z izvajanjem medijskih krožkov.


• Izvedba debatnih krožkov na OŠ v Loški dolini. Debatni krožek (40x2 uri) bo potekal po načelu »Learning by doing«. Organizirani bosta dve javni debati. Učenci zadnje triade bodo pridobili kompetence javnega nastopanja, dialoga z argumenti in posledično bodo spodbujeni k večji participaciji.


• Izvedba aktivnega počitniškega programa za otroke od 5 do 12 let v Starem trgu, Grahovem in Novi vasi. Počitniški program bo vključeval različne športne aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih bodo izvajali z različnimi športnimi vaditelji).

Partnerstvo:
VP – Zavod ORON
P2 – OŠ Jožeta Krajca Rakek
P3 – VITRA Center za uravnotežen razvoj
P4 – Športna zveza Loška dolina

Trajanje operacije: 1.8.2019 – 31.12.2020

Skupna vrednost operacije: 39.184,76 EUR, znesek sofinanciranja ESRR: 29.346,46 EUR.

Povezave:
www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.