1    2

 

Operacija: Notranjska skozi oči mladih in starejših (Notranjska)

Gre za nadaljevanje oziroma nadgradnjo projekta Kreativni iz 1. razpisa v katerem so šole prejele tehnično opremo za izvajanje medijskih krožkov. Učenci, člani krožkov, bodo svoje znanje nadgradili z oblikovanjem 40 terenskih dokumentarnih oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varstva okolja in narave, kmetovanja, energetike, sociale in ranljivih skupin.

Skozi konkretno delo bodo otroci pridobivali izkušnje in kompetence projektnega in skupinskega dela, s konkretnim delom bodo spodbujeni za večje zanimanje v zvezi z njihovim lokalnim okolje, predstavljali bodo zanimive posameznike, podjetja, društva na območju LAS ter vsebine, ki niso pogosto v novicah so pa del življenja prebivalcev Notranjske (npr. steklarstvo in oglarstvo, polstenje, jamske živali, življenje invalida in kmeta, tujci, ki živijo pri nas, izrazi, ki tonejo v pozabo, kako biti učinkovit z energijo....).

Partnerstvo:
VP – Zavod ORON
P2 – OŠ Cerknica
P3 – OŠ Stari trg pri Ložu
P4 – OŠ Toneta Aljoša Šraje

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2021

Skupna vrednost projekta: 64.357,68 EUR; znesek sofinanciranja EKSRP: 49.384,54 EUR.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.