1    2

 

Operacija: Notranjska skozi oči mladih in starejših (Notranjska)

Osnovni podatki o projektu
- Naziv projekta: Notranjska skozi oči mladih in starejših

- Akronim: Notranjska

Partnerji projekta
- VP: ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje, Stari trg pri Ložu

- P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
- P3: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
- P4: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

Pomembnejše aktivnosti projekta:
Gre za nadaljevanje oziroma nadgradnjo projekta Kreativni iz 1. Razpisa, v katerem so šole prejele tehnično opremo za izvajanje medijskih krožkov. Učenci, člani krožkov, bodo svoje znanje nadgradili z oblikovanjem 40 terenskih dokumentarnih oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varstva okolja in narave, kmetovanja, energetike, sociale in ranljivih skupin.
Skozi konkretno delo bodo otroci pridobivali izkušnje in kompetence projektnega in skupinskega dela, s konkretnim delom bodo spodbujeni za večje zanimanje v zvezi z njihovim lokalnim okoljem, predstavljali bodo zanimive posameznike, podjetja, društva na območju LAS ter vsebine, ki niso pogosto v novicah so pa del življenja prebivalcev Notranjske (npr. steklarstvo in oglarstvo, polstenje, jamske živali, življenje invalida in kmeta, tujci, ki živijo pri nas, izrazi, ki tonejo v pozabo, kako biti učinkovit z energijo....).

Glavni cilji projekta:
- Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju
Naš cilj je izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).
- Ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine
Naš cilj je preko televizijskih oddaj krepiti kohezijo in participacijo mladih.

- Operacija bo prispevala k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju, saj bodo pri operaciji sodelovali skupaj mladi in odrasli.
- Povečala se bo inovativna podjetniška aktivnost, saj bo možnost doregistracije obstoječih dejavnosti za delo z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami.
- Nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev
Naš cilj je mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero bodo razvijali podjetniško aktivnost.

Pričakovani rezultati projekta:
Projektni partnerji bomo skupaj posneli 40 dokumentarnih tv oddaj na temo varstva okolja in narave, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, kmetovanja, energetike, ranljivih skupin. V sklopu operacije bomo nadgradili
tehnološko opremo za razvoj novih storitev - produkcijo dokumentarnih tv oddaj.

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2021


Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

 

Operacija: ŠPAJZA 2

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta:  ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PRENOS IN UPORABA STARIH ZNANJ V DANAŠNJI DAN
 • Akronim:  ŠPAJZA 2
 • Tematsko področje:   EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

 • VP: MIHAELA KLANČAR, NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
 • P2: KOVŠCA PETER, ČEBELAR
 • P3: OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
 • P4: OSNOVNA ŠOLA  HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG
 • P5: ZAVOD ORON
 • P6: DRUŠTVO BIODINAMIKOV NOTRANJSKA
 • P7: OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK – PODRUŽNIČNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA UNEC

Aktivnosti operacije:

 • Projekt ŠPAJZA 2 se  izvaja v okviru programa LAS Notranjska in  temelji na ukrepu ozaveščanja o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Je nadaljevanje že  zaključenega projekta.  Vodilni partner je Mihaela Klančar, nos.dop.dej. na kmetiji. Projekt  zajema aktivnosti, ki  vplivajo na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se bo od 1.6.2020 do 30.6. 2021 v občini Cerknica in Loška dolina. Vanj so  vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska in ostali naključni zainteresirani,  ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora ali želijo spoznati in se naučiti starih znanj in vedenj.
  Glavno vsebinsko področje je  Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig, pomen zdravega načina življenja, pomen ohranjanja starih znanj in vedenj z dodanimi novimi vedenji. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ), so kot partnerji v  projektu tudi Zavod ORON, Društvo biodinamikov Notranjska in osnovne šole iz Cerknice, Starega trga in Unca. V svoje šolske programe bodo šole  vključile aktivnosti, s katerimi bodo učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane, o pomenu zdravega, aktivnega načina življenjskega sloga.  Vsaka šola bo izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa bo  skupna enaka vsebina. Aktivnosti projekta bodo ostale stalnica v njihovem programu. Zavod ORON bo poskrbel za izvedbo produkcije 10  TV prispevkov. Društvo biodinamikov bo aktivno delovalo na izvedbi dejavnosti v šolskih načrtovanih aktivnostih, izvedbi delavnic ter skrbelo za koordinacijo in promocijo pri izvedbi zastavljenega projekta.

Cilji projekta:

Projekt ŠPAJZA 2 je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014-2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Specifični cilji projekta:

 • ozaveščanje o pomenu zdravega, aktivnega načina življenja
 • prenos starih znanj in vedenj v današnji dan, uporaba novih vedenj
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja;

Zastavljene cilje operacije bomo dosegli:

 • kupljena bo nova/dodatna oprema, s katero bosta partnerja kvantitetno in kvalitetno povečala  svojo ponudbo,
 • vzpostavljena bo nova izobraževalna točka
 • zasajen bo nov trajni nasad šipka,
 • izvedena bo  promocija projekta,
 • Izvedene bodo izobraževalno/praktične aktivnosti za starejše in mlajše,

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

 

Operacija: VZPOSTAVITEV REGIJSKEGA KINA

Kulturni dom Cerknica, enota zavoda Notranjski park, je s prvim julijem 2020 pričel z izvajanjem projekta Regijski kino. Namen projekta je vzpostavitev regijskega kina s tehnično posodobitvijo dvorane.

V operaciji z uradnim nazivom Vzpostavitev regijskega kina, sodelujejo še partnerji Zavod ORON, OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas in OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.

Kulturni dom Cerknica je skupaj s preostalimi projektnimi partnerji uspešno kandidiral na razpisu LAS Notranjska, financiran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSPR).

Glavni namen operacije Regijski kino je z novo in posodobljeno opremo za predvajanje digitalnih kinematografskih vsebin v Kulturnem domu Cerknica preprečiti ugašanje delovanja kina in s tem prebivalcem celotne regije omogočiti novo, kakovostno in nekdaj že obstoječo storitev. V sklopu projekta so si s partnerji zadali tudi izobraževanje, ozaveščanje in vzgojo, predvsem mlajših obiskovalcev, preko soustvarjanja filmskih vsebin in projekcij filmov s spremljajočimi pogovori strokovnjakov in filmskimi ustvarjalci.  Nakup projektorja DCP (digital cinema projector) in pripadajoče opreme bo omogočil dvig frekvence predvajanja aktualnih filmov, sodelovanje partnerjev v projektu pa ponudilo možnost za vzpostavitev dolgotrajnega partnerstva kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov v regiji z namenom popularizacije kakovostnih filmskih vsebin in razvoja filmske kulture v regiji.

S projektom Regijski kino si v Kulturnem domu Cerknica želijo vzpostaviti raznovrstni, redni in aktualni filmski program in se tako ponovno uveljaviti kot regijski kino, ki je v zgradbi nekdanjega sokolskega doma deloval preko 40 let. S tehnično posodobitvijo in bolj rednim filmskim programom si želijo privabiti lokalno občinstvo in filmoljube, ki trenutno na projekcije odhajajo v kinodvorane izven regije.

Projekt se je uradno pričel s 1.7.2020 in bo trajal do 30.6.2021. S sezono 2021/2022 se tako že lahko nadejamo močne okrepitve filmskega programa in filmskih projekcij z najsodobnejšo tehnološko opremo.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.