Zavod ORON je dobitnik prestižnega evropskega medijskega priznanja Erasmus-EuroMedia Seal of Approval 2013

priznanje4Evropsko združenje za izobraževanje in komunikacijo (ESEC, European Society for Education and Communication) je 14. aprila 2013 na Univerzi na Dunaju podelilo priznanja in nagrade medijskim izdelkom, ki izkazujejo presežno izvirnost in kakovost ter so prepoznani kot izobraževalni v smislu širjenja ideje o skupnem evropskem kulturnem okolju. Iz Slovenije sta prestižno medijsko priznanje prejela nacionalna televizija RTV Slovenija in Zavod ORON za serijo petindvajsetih televizijskih oddaj o prostovoljstvu.
Več si lahko preberete tukaj

 

Zavod ORON je dobitnik bronastega priznanja za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Slovenije o.z. Postojna za leto 2013
Xerox WorkCentre 3550 20140725135317Televizijska tehnologija je v zadnjih letih izjemno napredovala, prehod v HD oddajanje pa za vsako televizijsko hišo predstavlja velik tehnološki korak. Slika polne ločljivosti (Full HD) ponuja 5-krat bolj ostro oz. podrobno sliko kot slika standardne ločljivosti (SD). Omogoča drugačne kote gledanja in opazovanja dogodkov, prostorski zvok pa gledalcu pričara občutek realne prisotnosti na mestu dogodka.
V Zavodu ORON smo se zavedali pomena tehnološkega napredka, vendar na tržišču nismo našli nobenega ponudnika razvojnih HD rešitev za manjše televizije. To nas je spodbudilo, da smo se sami soočili z zapletenim razvojnim projektom in ga z inovativno eksperimentalnim pristopom v enem letu uspešno realizirali. Vzpostavili smo učinkovit sistem, ki vključuje računalniško, elektronsko in programsko opremo za integrirano izvajanje vseh procesov digitalne tv produkcije in distribucije v visoki ločljivosti (snemanje – montažo – zajem – predvajanje – prenos). Razvili smo nov poslovni model za nemoteno produkcijo in avtomatizirano distribucijo HD programa preko zahtevnih HDMI povezav. S tem inovativnim projektom smo dosegli dolgoročen razvojni cilj, ki naši televiziji zagotavlja veliko prednost pred konkurenco in nam omogoča, da se v prihodnje posvetimo kakovostnemu in učinkovitemu informiranju gledalcev v skladu z najvišjimi razvojnimi standardi v televizijski tehnologiji.  Več si lahko preberete tukaj.

 

Zavod ORON je dobitnik priznanja Andragoškega centra Republike Slovenije za izjemne promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih.

priznanje1Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje ORON je dober primer, kako prek televizijskega medija posredovati javnosti na območju, odmaknjenem od izobraževalnih in kulturnih središč, kar najširšo paleto izobraževalnih vsebin in tako gledalce spodbujati k vseživljenjskemu učenju in odgovornemu ravnanju, pomembnemu za samorazvoj in razvoj skupnosti.
Zavod od svojih začetkov v letu 1998 poleg regijskega obveščanja redno pripravlja vsebinsko poglobljene oddaje, namenjene različnim ciljnim skupinam gledalcev. Občani vasi in zaselkov notranjskega podeželja lahko redno spremljajo splošno-izobraževalne oddaje s področja družboslovja, naravoslovja, zdravstva, sociale, družine, prava, varovanja okolja, gospodarjenja z energijo, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, predstavitve umetnosti, športa in rekreacije, verskega dogajanja na Notranjskem itd. Pri pripravi in samem predvajanju oddaj lahko sodelujejo tudi sami občani (postavljajo vprašanja in dajejo pobude v zvezi z napovedanimi vsebinami). S tem je dejavnost gledalcev še večja in učinki oddaj so toliko boljši. K pripravi oddaj (te so posnete s profesionalno studijsko opremo, kar omogoča kakovostni prenos in želeni izobraževalni učinek) vabimo tudi nevladne organizacije, državne ustanove, podjetja, regionalne in lokalne skupnosti, strokovnjake ter vso zainteresirano civilno javnost. Ustvarjalci izobraževalnih oddaj na Zavodu ORON se zavedamo pomena širjenja znanj, zato že vrsto let v svoj program vključujemo tudi vsebine, povezane s Tednom vseživljenjskega učenja. Sadove svojega dela delimo tudi z drugimi ustanovami in regionalnimi televizijskimi postajami. Tako prihaja do izmenjav in s tem do širitve znanj tudi drugod po Sloveniji. Na ta način širimo zavedanje o pomembnosti vseživljenjskega učenja za osebnostni in družbeni, predvsem pa naravi prijazen razvoj, kar hkrati spodbuja hitrejši napredek manj razvite Notranjsko-kraške regije.

Več si lahko preberete tukaj.

Zavod ORON je dobitnik prestižnega evropskega medijskega priznanja Erasmus-EuroMedia Seal of Approval 2009

priznanje2Evropsko združenje za izobraževanje in komunikacijo (ESEC, European Society for Education and Communication) je dne 16.10.2009 v Mestni hiši na Dunaju podelilo priznanja in nagrade medijskim izdelkom vseh formatov, ki so prepoznani kot izobraževalni v smislu širjenja ideje o skupni Evropi oziroma o evropskem kulturnem okolju. Med medijskimi izdelki, za katere je žirija sklenila, da izpolnjujejo zahtevane kriterije kakovostne izobraževalne vsebine, je bilo pet slovenskih, od tega tudi projekt "Podoba Evropske unije" v produkciji Zavoda ORON TV Notranjska. Za serijo tridesetih izobraževalnih oddaj o Evropski uniji je naša televizija prejela prestižno evropsko medijsko priznanje Erasmus-EuroMedia Seal of Approval 2009.

Več si lahko preberete tukaj.

 

Zavod ORON je dobitnik SREBRNEGA PRIZNANJA za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Slovenije o.z. Postojna za leto 2011

priznanje3Zavod ORON je edini v Sloveniji uspešno kandidiral na razpisu Evropske komisije za vodilne projekte, ki razvijajo in krepijo nove sheme in pristope za sodelovanje na področju prostovoljstva. Skupaj z lokalnimi partnerji - Občino Loška dolina, Zvezo kulturnih društev Loška dolina, Športno zvezo Loška dolina, Gasilsko zvezo Loška dolina in Turističnim društvom Loška dolina smo uspešno realizirali evropski projekt »Prostovoljstvo – izraz aktivnega državljanstva«.
Kot nosilci projekta smo si zastavili naslednje cilje: ustvarjanje okolja za razvijanje prostovoljstva; okrepiti pomen in vlogo organizatorjev prostovoljnih dejavnosti za izboljšanje kvalitete prostovoljnih aktivnosti; prepoznati prostovoljne aktivnosti; dvigniti zavedanje o vrednosti in pomembnosti prostovoljstva.
Projektne cilje smo dosegli z razvojem in krepitvijo nove sheme in novim inovativnim pristopom za sodelovanje na področju prostovoljstva. Osnovna ideja in izvirna rešitev je v tem, da se prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam ponudi rešitve, ki so zajete v paketu storitev s področja informacijsko komunikacijske tehnologije in organizacije.

V ta namen smo na področju prostovoljstva v Notranjsko-kraški regiji ponudili novo celovito storitev:
posneli smo 24 televizijskih izobraževalnih oddaj o prostovoljstvu, postavili spletno stran namenjeno prostovoljstvu v Notranjsko- kraški regiji (www.prostovoljstvonkr.si). Organizirali in izvedli smo osem konferenc na temo prostovoljstva, ustanovili Prostovoljsko mrežo Notranjsko-kraške regije, v katero je vključenih 24 prostovoljskih organizacij in organizirali »Prvi sejem prostovoljstva v Notranjsko-kraški regiji«.

S projektom smo dosegli zastavljene cilje in dobili pohvale od strokovne in splošne javnosti. Sodelovali smo z ljudmi, ki predstavljajo različna področja dela in življenja posameznika, civilne družbe in naroda kot celote. Gledalci in obiskovalci prireditev so se lahko mnogokrat poistovetili, saj sami počno prav to, a morda sploh ne opazijo, da je njihovo delo pomembno in cenjeno. Tak odnos lahko bistveno pripomore k dvigu samozavesti posameznikov. Enako, kot k temu pripomore spoznanje, da so prostovoljci v Notranjsko-kraški regiji res le delček velikega sveta, a v vseh pogledih in na vseh nivojih enakovredni, enako cenjeni in obravnavani ter da se ukvarjajo s podobnimi težavami in iščejo podobne rešitve.

S tem storitvenim paketom smo pripomogli k razvijanju kohezivnosti v skupnosti, razvijanju solidarnosti in vzajemnosti, ki so bistvene za stabilnost in dobrobit skupnosti. Koristi te rešitve so predvsem nematerialne narave, saj plemenitijo človeka in izboljšujejo kakovost življenja v regiji, ki sodi med najmanj razvita regionalna okolja v Sloveniji.  

Več si lahko preberete tukaj.