Zavod ORON se je skupaj z lokalnimi partnerji - Občino Loška dolina, Zvezo kulturnih društev Loška dolina, Športno zvezo Loška dolina, Gasilsko zvezo Loška dolina in Turističnim društvom Loška dolina prijavil na razpis Evropske komisije za projekte v okviru Evropskega leta prostovoljstva. Namen razpisa je bil sofinanciranje projektov držav članic Evropske unije, ki razvijajo in krepijo nove sheme in pristope za sodelovanje na področju prostovoljstva. Projekti so se morali nanašati na splošne cilje Evropskega leta prostovoljstva, ki so: ustvarjanje okolja za razvijanje prostovoljstva v EU; okrepiti pomen in vlogo organizatorjev prostovoljnih dejavnosti za izboljšanje kvalitete prostovoljnih aktivnosti; prepoznati prostovoljne aktivnosti; dvigniti zavedanje o vrednosti in pomembnosti prostovoljstva. Notranjsko-kraška regija je med najmanj razvitimi v Sloveniji, zato je obstoj in krepitev prostovoljskih dejavnosti na tem demografsko ogroženem območju pomembna podporna in varnostna mreža. Obveščanje širše javnosti o prostovoljstvu je izredno pomembna naloga, pomembna prav toliko, kot so pomembne poglavitne prostovoljne dejavnosti. Širša javnost se pogosto ne zaveda, da je njen vsakdan prepleten z marsikatero dejavnostjo ali storitvijo, za katero so "krivi" prostovoljci. A to moramo končno spremeniti. Prijavljeni projekt je bil prava priložnost, da predstavimo pomembnost prostovoljskega dela, povemo ljudem, kaj prostovoljci počno in kaj jim ponujajo.

V sklopu prijavljenega projekta smo izvedli več aktivnosti:

Konference o prostovoljstvu v Notranjsko-kraški regiji (8 konferenc)
- na področju športa, rekreacije in ljubiteljskih dejavnosti
- na področju dela z otroci in mladostniki
- na področju gasilstva in civilne zaščite
- na področju pomoči ljudem v stiski, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, humanitarnega dela...
- na področju kulture, umetnosti, medkulturnega dialoga, kulturne dediščine
- na področju trajnostnega razvoja, varstva okolja in živali, ohranjanja naravne dediščine
- na znanstveno raziskovalnem, izobraževalnem, strokovnem in poklicnem področju
- prostovoljstvo v stanovskih organizacijah

Produkcija televizijskih oddaj o prostovoljstvu (24 oddaj)
- o pomenu prostovoljstva kot izrazu aktivnega državljanstva
- o prostovoljstvu in učni mobilnosti – program Mladi v akciji
- o prostovoljstvu v nevladnih organizacijah
- o Zakonu o prostovoljstvu
- na področju pomoči ljudem v stiski
- na področju življenja otrok in mladostnikov
- na okoljevarstvenem področju
- na področju vseživljenjskega učenja
- na področju pomoči bolnikom
- na področju pomoči osebam z motnjami v duševnem razvoju
- na področju pomoči invalidnim osebam
- na področju humanitarnega dela
- na področju človekovih pravic
- na področju življenja starejših ljudi
- na področju preprečevanja odvisnosti od drog
- na področju kulture
- na področju spodbujanja medkulturnega dialoga
- na področju ohranjanja starih običajev
- na področju ohranjanja in oživljanja kulturne dediščine
- na področju športnih aktivnosti
- na naravovarstvenem področju
- na področju pomoči živalim
- na področju taborniškega in skavtskega gibanja
- na področju gasilstva in civilne zaščite

Izdelali smo spletno stran o prostovoljstvu v Notranjsko-kraški regiji

Organizacija I. SEJMA PROSTOVOLJSTVA
Septembra 2012 smo na Zagradnih njivah pri gradu Snežnik organizirali I. Sejem prostovoljstva, kjer smo omogočili posameznikom in organizacijam, da širši javnosti predstavijo svoje prostovoljno delo.

Ustanovitev PROSTOVOLJSKE MREŽE NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE

Namen:
Ustanovitev Prostovoljske mreže Notranjsko-kraške regije je namenjena zbliževanju različnih prostovoljskih organizacij v Notranjsko-kraški regiji s ciljem, da bi poglobili in razširili medsebojno sodelovanje. Z ustanovitvijo mreže želimo pomagati pri razvijanju kohezivnosti v regiji, želimo razvijati norme solidarnosti in vzajemnosti, ki so bistvene za stabilnost in dobrobit skupnosti. Notranjsko-kraška regija je med najmanj razvitimi v Sloveniji, zato je obstoj in krepitev prostovoljskih dejavnosti na tem demografsko ogroženem območju pomembna podporna in varnostna mreža.

Cilji:
- organiziranje in koordiniranje prostovoljskih dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje družbenih dejavnosti v regiji
- izvajanje prostovoljskih programov, projektov in prireditev
- sodelovanje pri vzgoji in izobraževanju državljanov, še posebej ranljivejših skupin prebivalstva kot so mladi, starostniki, revni, brezposelni, bolni, …
- spodbujanje novih oblik in vsebin vseživljenjskega in neformalnega učenja ter prostovoljstva
- širjenje zavesti o povezovanju, strpnosti, spoštovanju človekovih pravic in miroljubnemu reševanju kriznih situacij
- nudenje strokovne pomoči in informacij
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini
- skrb za razvoj promocijskih programov in medijske prisotnosti
- zastopanje interesov prostovoljskih organizacij v javnosti

Podpisniki:
- Športna zveza Loška dolina
- Telesno kulturno društvo Sovica
- Športno društvo Loška dolina
- Območno združenje Rdečega križa Cerknica - Loška dolina – Bloke
- Župnijska KARITAS Cerknica
- Medobčinsko društvo invalidov Cerknica - Loška dolina – Bloke
- Društvo upokojencev Loška dolina
- Združenje borcev za vrednote NOB Cerknica – k.o. Loška dolina
- Društvo upokojencev Cerknica
- Društvo ljubiteljev Križne jame
- Turistično društvo Loška dolina
- Vseživljenjsko središče Volonter
- Zavod ORON, Stari trg pri Ložu
- Združenje šoferjev in avtomehanikov Cerknica
- VITRA Center za uravnotežen razvoj
- Zveza kulturnih društev Loška dolina
- Delavsko prosvetno društvo Svoboda Loška dolina
- Kulturno društvo Bloke
- Pustno društvo Cerknica
- Društvo tabornikov Rod jezerska ščuka Cerknica
- Zveza društev Mladinski center Postojna
- Gasilska zveza Loška dolina
- Prostovoljno gasilsko društvo Iga vas
- Štab civilne zaščite Občine Loška dolina

Izvedbo projekta sta sofinancirala Evropska komisija Generalni direktorat za komuniciranje in Ministrstvo za javno upravo.